Das Wushu Duanwei System

IMG_20190221_0001.jpg
IMG_20190221_0002.jpg
Wushu Danprüfung

Chang Quan Gruppe des Duanweicamps 2017